terre solide

Privacybeleid


Terre Solide, gevestigd in Zomerstraat 47, 9000 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Terre Solide / Isolde Roose
Zomerstraat 47, 9000 Gent
+32 483 59 98 17
https://www.terresolide.be


Als bezoeker aan de website en deelnemer aan workshops en trainingen beschik je over het wettelijk recht op inzage van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je vragen om gegevens te corrigeren indien deze onvolledig of onjuist zouden zijn.


Je persoonsgegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld en zullen door Terre Solide / Isolde Roose niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.


Voor meer informatie kan je je wenden tot isolde@terresolide.be.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Terre Solide verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bij het inschrijven op de nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres


Bij het inschrijven voor een workshop of training:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- Inschrijvingsdatum
- Eventueel facturatiegegevens

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven op de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via isolde@terresolide.be. Dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Terre Solide verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling bij het inschrijven voor een workshop of training
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je een bewijs / certificaat te kunnen bezorgen van deelname aan een training
- Terre Solide verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Terre Solide bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Terre Solide deelt jouw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden en verkoopt deze niet. Enkel met jouw toestemming zal je e-mailadres gedeeld worden met de andere deelnemers van de workshop of training waarvoor je je inschrijft in functie van inhoudelijke doeleinden.


Cookiebeleid: cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Terre Solide gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Terre Solide en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar isolde@terresolide.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen je te identificeren. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de vier weken op jouw verzoek.


Indien je het niet eens bent met de manier waarop Terre Solide jouw gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Terre Solide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via isolde@terresolide.be.